Κυριακή, Δεκεμβρίου 26, 2010

Αργοπεθαίνουμε βιάζοντας γεράκια

Ένας άντρας ας θεωρηθεί τόσο βαθιά καμένος όταν στεκούμενος στον εικονικό καθρέπτη της ψυχής του σιωπά κενός νοήματος μη δυνάμενος να εκφράσει με λέξεις το πόσο διαστροφικά καμένος είναι.
 Μία γυναίκα καθώς κραυγάζει το πόσο καμένη κατήντησε , το μόνο που καταφέρνει να μεταδόσει προς τα έξω είναι το πόσο καλά τα έχει με το παραδομένο πνεύμα της.

Ετικέτες ,