Κυριακή, Αυγούστου 23, 2009

περί αστάθειας

Η αστάθεια ενός οποιουδήποτε συστήματος υπερκαλύπτει την ισχύ και τη δυναμική του και συνεπώς μεγιστοποιεί την τάση του να είναι ευάλωτο κι ευαίσθητο.

Ετικέτες