Πέμπτη, Φεβρουαρίου 12, 2009

Άνθρωποι κλειστοί σε κλειστές κοινωνίες δεν ευδοκιμούν

Εντελώς αφοριστικά, παντελώς επιγραμματικά

Ετικέτες