Κυριακή, Ιανουαρίου 20, 2008

αφορισμός ο έβδομος..

Η ανάθεση του ασαφούς εγχειρήματος προς την εξήγηση της αδικαιολόγητα χαμηλής απόδοσης ενός group οδηγεί μεσομακροπρόθεσμα στη διασάλευση όλων των εναπομεινουσών εσωτερικών ισορροπιών στις οποίες συνήθισε να στηρίζεται ο υγιής εγκέφαλος.

Στην πράξη το μόνο που χρήζει αποσαφήνισης από τα προλεχθέντα είναι το εύρος του χρονικού πεδίου που καλύπτει η έννοια "μεσομακροπρόθεσμος".

Ετικέτες