Τετάρτη, Ιανουαρίου 09, 2008

Αφορισμός ο έκτος..

..περιμένοντας κείνες τις πέραν πάσας αμφιβολίας ιστορικές συγκυρίες που θα αποτελέσουν τα πατήματα ώστε να δράσει επιτέλους ανενόχλητα οπλισμένος με μιαν απατηλή εντύπωση για βέβαιη ανάδειξη των προσόντων του.
Η μεγαλομάνια είναι το ακροτελεύτιο οχυρό στα τείχη του οποίου γραπώνεται η άγνοιά του περί υπάρξεως συσχετίσεων μακράς εμβέλειας.

Ετικέτες