Σάββατο, Ιανουαρίου 05, 2008

αφορισμός ο πρώτος..

Η στιγμιαία πληροφόρηση θα ρέει πάντοτε πιο έντονα από την κατασταλαγμένη γνώση. Η ισορρόπηση απάνω στην κοινή γραμμή γνώσης και πληροφορίας είναι ένα ανέφικτο. Το βάδισμα απάνω στην επιφάνεια πλεγμένη από απειράριθμα τέτοια νήματα συνιστά και πάλι ένα ανέφικτο. Η αναρρίχηση σε όγκους δύσβατους από κουλουριασμένες επιφάνειες είναι πλήρως επώδυνη. Όχι όμως και ανέφικτη..

Ετικέτες